Kudła Jacek, Bitcoin i inne kryptowaluty (wirtualne mierniki wartości) jako przedmiot procesu i egzekucji

Artykuły
Opublikowano: PPC 2018/3/16-26
Autor:
Rodzaj: artykuł

Bitcoin i inne kryptowaluty (wirtualne mierniki wartości) jako przedmiot procesu i egzekucji

Słowa kluczowe: bitcoin, kryptowaluty, proces, egzekucja

1.Wprowadzenie

W artykule przedstawione zostaną kwestie związane z zakwalifikowaniem prawnym bitcoina i innych wartości wirtualnych (tzw. kryptowalut) w ramach postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego. Informatyzacja postępowania cywilnego w ujęciu szerokim, po pierwsze, odnosi się oprócz postępowania rozpoznawczego, także do postępowania egzekucyjnego, a po drugie, obejmuje – poza normami odnoszącymi się wprost do kwestii związanych wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, elektronicznych czynności procesowych czy środków komunikowania na odległość – także odpowiedzi postępowania cywilnego na wyzwania współczesnego świata wirtualnego. W związku z rozwojem bitcoina jako wirtualnej waluty powstaje konieczność odpowiedzi na pytanie, czy i jak ująć go w kategoriach prawa cywilnego oraz prawa postępowania cywilnego – jako potencjalny przedmiot procesu i egzekucji.

Wprawdzie do niedawna bitcoin interesował głównie doktrynę prawa karnego oraz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX