Biegły konsultant w procesie karnym - OpenLEX

Wilk Dariusz, Biegły konsultant w procesie karnym

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/7-8/60-80
Autor:
Rodzaj: artykuł

Biegły konsultant w procesie karnym

Streszczenie

W artykule przeanalizowano przepisy k.p.k. oraz koncepcje powoływania (wzywania) i funkcjonowania biegłych konsultantów. W szczególności zwrócono uwagę na art. 198 § 1 in fine k.p.k., który może być uznany za podstawę prawną umożliwiającą prowadzenie konsultacji w najszerszym zakresie na rzecz organu procesowego. Podniesiono również problemy związane z działalnością konsultantów obrony. Ponadto przedstawiono kompleksowe regulacje prawne dotyczące statusu biegłego konsultanta we włoskim procesie karnym, które mogą być punktem wyjścia do tworzenia nowych przepisów prawa w Polsce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX