Bezstronność prokuratora, osoby prowadzącej postępowanie przygotowawcze oraz innego oskarżyciela publicznego - uprawnienie czy... - OpenLEX

Zgryzek Kazimierz, Bezstronność prokuratora, osoby prowadzącej postępowanie przygotowawcze oraz innego oskarżyciela publicznego - uprawnienie czy obowiązek?

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2017/10/5-17
Autor:
Rodzaj: artykuł

Bezstronność prokuratora, osoby prowadzącej postępowanie przygotowawcze oraz innego oskarżyciela publicznego - uprawnienie czy obowiązek?

Streszczenie

Przedmiotem artykułu są rozważania dotyczące obowiązywania zasady bezstronności prokuratora i innego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze oraz oskarżyciela publicznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX