Artykuły
Opublikowano: PPP 2016/7-8/213-222
Autor:
Rodzaj: artykuł

Bezpłatna pomoc prawna jako podstawa ścierania się interesów różnych grup społecznych

1.Wprowadzenie

Od 2004 r. trwają w Polsce prace nad stworzeniem ustawowej regulacji dotyczącej bezpłatnej pomocy prawnej. W czasie debaty publicznej pojawiło się wiele projektów systemowych rozwiązań tej problematyki . Istotną kwestią w zakresie regulacji ustawowej dotyczącej bezpłatnego poradnictwa prawnego jest zaangażowanie nie tylko Ministerstwa Sprawiedliwości, ale również Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które dostrzegło potrzebę całościowego podejścia do poradnictwa jako zagadnienia o charakterze systemowym .

Regulacja bezpłatnego poradnictwa prawnego była istotnym elementem wygłoszonego 1.10.2014 r. exposé Prezesa Rady Ministrów. Został wtedy przedstawiony program „Prawo dla każdego”, który dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych miał zagwarantować dostęp do darmowych porad prawnych na poziomie lokalnym i zniwelować barierę finansową w odniesieniu do korzystania z dobrej usługi prawnej . Podstawowym celem regulacji jest zapewnienie równego dostępu do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?