Radajewski Mateusz, Badanie wymogów niezawisłości i bezstronności sędziego na podstawach określonych w ustawie z 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Artykuły
Opublikowano: PS 2023/1/105-119
Autor:
Rodzaj: artykuł

Badanie wymogów niezawisłości i bezstronności sędziego na podstawach określonych w ustawie z 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Słowa kluczowe: niezawisłość, bezstronność, wyłączenie sędziego, Sąd Najwyższy, test bezstronności

1.Wprowadzenie

15.07.2022 r. weszła w życie ustawa z 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw . Kontekst polityczny jej uchwalenia jednoznacznie wskazuje, że zasadniczym celem miało być – przynajmniej pozorne – przywrócenie w polskim wymiarze sprawiedliwości europejskich standardów dotyczących niezależności trzeciej władzy i niezawisłości jej piastunów. Z tego względu wspomniana ustawa przede wszystkim doprowadziła do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Oprócz tego ustawodawca zdecydował się również na wprowadzenie nowego instrumentu prawnego służącego weryfikacji niezawisłości i bezstronności sędziów, co – jak się wydaje – miało służyć uporządkowaniu kwestii związanych z podważaniem statusu sędziów powoływanych po reformie Krajowej Rady Sądownictwa przeprowadzonej ustawą z 8.12.2017 r. , zwłaszcza w kontekście formułowanych w tym zakresie oczekiwań ze...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX