Artykuły
Opublikowano: ZNUJ 2019/3/74-102
Autor:
Rodzaj: artykuł

Badanie identyczności i podobieństwa towarów lub usług w ramach niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd jest centralnym pojęciem prawa znaków towarowych. Jedną z jego przesłanek jest identyczność lub podobieństwo towarów lub usług. Tak długo jak uprawnieni do identycznych lub podobnych znaków towarowych używają ich dla towarów lub usług niepodobnych, nie zachodzi niebezpieczeństwo, że właściwy krąg odbiorców uzna, iż oznaczane nimi towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw ekonomicznie powiązanych. A contrario, w sytuacji wystąpienia choćby minimalnego stopnia podobieństwa towarów lub usług, przy spełnieniu innych warunków, możliwe jest wystąpienie niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację