Grochowski Mateusz, Kiebzak-Mandera Dorota, Badania prawne w konkursach Narodowego Centrum Nauki

Artykuły
Opublikowano: PiP 2017/3/103-116
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Badania prawne w konkursach Narodowego Centrum Nauki

1. Wprowadzenie. Narodowe Centrum Nauki (NCN) jest państwową instytucją powołaną do finansowania badań naukowych ze środków publicznych . Realizując to zadanie, NCN cyklicznie ogłasza konkursy na finansowanie projektów badawczych, nawiązujące do wzorców wypracowanych przez European Research Council . Są one adresowane do naukowców na różnych etapach kariery zawodowej i uwzględniają różne sposoby prowadzenia prac badawczych. Ze względu na swój profil NCN przyznaje środki na badania podstawowe, jest więc obecnie główną instytucją dotującą projekty realizowane w ramach nauk prawnych.

Celem artykułu jest przybliżenie modelu finansowania badań przyjętego przez NCN, ze szczególnym zwróceniem uwagi na specyfikę dyscyplin prawnych, a także na wybrane formalne i teoretyczne aspekty przygotowania wniosku w konkursach. Zawarte w nim uwagi wynikają z doświadczeń autorów, wyniesionych z analizy wniosków badawczych z zakresu nauk prawnych składanych w konkursach NCN . Treść wniosków oraz typowe...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access