Dajnowicz-Piesiecka Diana, Kierznowski Łukasz, Awanse naukowe młodych naukowców (perspektywy i wyzwania)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/5/118-133
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Awanse naukowe młodych naukowców (perspektywy i wyzwania)

1. Wstęp. Nowe regulacje dotyczące stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki przyniosły wiele zmian w stosunku do przepisów uprzednio obowiązujących . Aby pozostać nawet na najwyższym poziomie ogólności, nie można nie wspomnieć m.in. o uzależnieniu uprawnień do nadawania stopni (wespół zresztą z uprawnieniami do kształcenia doktorantów) od posiadanej w danej dyscyplinie kategorii naukowej (art. 185 ust. 1, art. 218 p.s.w.n.) , czy też powierzenia podmiotom doktoryzującym i habilitującym kompetencji prawotwórczych w zakresie określenia „sposobu postępowania” w sprawie nadania stopnia doktora (art. 192 ust. 2 p.s.w.n.) oraz „szczegółowego trybu postępowania” w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (art. 221 ust. 14 pkt 1p.s.w.n.). Zwłaszcza ta druga zmiana, jak słusznie się zauważa, przynosi zupełnie nowy kontekst proceduralny, w którym za jakość procedury awansowej nie odpowiada wyłącznie ustawodawca i centralny organ wydający przepisy wykonawcze, ale w wielkim zakresie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX