Przybylska Monika, Aukcja jako tryb zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/2/61-71
Autor:
Rodzaj: artykuł

Aukcja jako tryb zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Słowa kluczowe: energia odnawialna, aukcja, umowa na sprzedaż energii, oferta w postępowaniu aukcyjnym

1.Uwagi ogólne

Prima facie problematyka rozwoju źródeł energii odnawialnej poddana jest regulacji prawa publicznego. Kwestia ta nie budzi żadnych wątpliwości, ponieważ do dnia wejścia w życie ustawy z 20.02.2015 r. o odnawialnych źródłach energii rynek energii odnawialnej regulowany był ustawą z 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne , a od 2015 r. regulowany jest właśnie przez ustawę o odnawialnych źródłach energii, z pomocniczym zastosowaniem Prawa energetycznego . Niemniej jednak funkcjonowanie całego sektora energetycznego uzależnione jest od instrumentów prywatnoprawnych, głównie: umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania paliw lub energii, umowy o świadczenie usług dystrybucji paliw lub energii, umowy o świadczenie usług magazynowania paliw gazowych, umowy o świadczenie usług skraplania gazu czy też umowy kompleksowej .

Ustawa o odnawialnych źródłach energii zreformowała w Polsce...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX