Audiodeskrypcja jako forma realizacji przez producenta utworu audiowizualnego prawa do udziału w życiu kulturalnym przez osoby... - OpenLEX

Piesiewicz Piotr F., Audiodeskrypcja jako forma realizacji przez producenta utworu audiowizualnego prawa do udziału w życiu kulturalnym przez osoby z dysfunkcją wzroku

Artykuły
Opublikowano: EPS 2018/10/28-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Audiodeskrypcja jako forma realizacji przez producenta utworu audiowizualnego prawa do udziału w życiu kulturalnym przez osoby z dysfunkcją wzroku

Autor analizuję kwestię audiodeskrypcji utworu audiowizualnego w kontekście dyskryminacji osób dotkniętych niepełnosprawnością wzroku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX