Artykuły
Opublikowano: PiP 2015/8/52-66
Autor:
Rodzaj: artykuł

Aspekty prawnokarne naruszenia przepisów tzw. ustawy kominowej

1. Wprowadzenie. Uzasadnienie dla dokonanego wyboru tematyki badawczej ma przede wszystkim związek z faktem, że niezgodne z przepisami tzw. ustawy kominowej łączenie stanowisk w radach nadzorczych jest problemem wyjątkowo rzadko analizowanym w opracowaniach naukowych. Pojawiają się natomiast opinie wskazujące na niejasności interpretacyjne dotyczące regulacji ustawowych, co znajduje swoje potwierdzenie w stosowaniu odmiennych wykładni prawnych przez niektóre organy państwowe. Analizowane zagadnienie dotyczy organizacyjno-prawnych aspektów sprawowania nadzoru korporacyjnego w spółkach prawa handlowego, obejmujących wiele złożonych i wieloczynnikowo uwarunkowanych procesów zarządczych (przede wszystkim decyzyjnych oraz kontrolnych), dlatego też wymaga podejścia interdyscyplinarnego, a więc rozpatrzenia z punktu widzenia przepisów prawnych oraz nauk o zarządzaniu.

Celem opracowania jest wyjaśnienie zakresu odpowiedzialności w procesach wyznaczania członków rad nadzorczych spółek prawa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?