Kiedrzynek Michał, Aspekty prawne tworzenia rodzinnych ogrodów działkowych

Artykuły
Opublikowano: ST 2023/1-2/144-152
Autor:
Rodzaj: artykuł

Aspekty prawne tworzenia rodzinnych ogrodów działkowych

Rodzinne ogrody działkowe od ponad wieku stanowią istotny komponent miast, pełniąc przy tym wiele funkcji. Po wielu zmianach prawnych obecnie aktem prawnym normującym tę materię jest ustawa z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Zakładanie rodzinnych ogrodów działkowych to kilkuetapowy proces, w który zaangażowane są stowarzyszenia ogrodowe i organy administracji publicznej. Obecnie obowiązująca regulacja przyznaje szeroką autonomię w zakresie tworzenia i gospodarowania terenem rodzinnych ogrodów działkowych. Ustawodawca nie ustrzegł się jednak licznych błędów, które mogą nastręczać wielu problemów zarówno stowarzyszeniom ogrodowym, jak i organom administracji publicznej. Prawodawca wielokrotnie pozostawia zbyt wiele istotnych zagadnień poza regulacją ustawy, co może wywołać rozmaite komplikacje na etapie stosowania przepisów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX