Artykuły
Opublikowano: PPH 2009/4/49-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Aspekt podatkowokarny tzw. firmanctwa

Zgodnie z art. 113 ordynacji podatkowej, firmanctwo polega na posługiwaniu się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innej osoby za jej zgodą w celu zatajenia prowadzonej działalności gospodarczej lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności. W myśl art. 55 kodeksu karnego skarbowego (w skrócie k.k.s.), firmanctwo oznacza sposób uchylania się od obowiązku uiszczenia podatku poprzez posługiwanie się cudzym nazwiskiem lub nazwą w celu zatajenia własnej działalności gospodarczej. Kluczową kwestią przy kwalifikowaniu czynu do tego rodzaju przestępstwa (wykroczenia) jest fakt narażenia podatku na uszczuplenie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?