Siedlecka-Andrychowicz Agnieszka, Arbitraż w indywidualnych sporach ze stosunku pracy

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2021/7/112-114
Autor:
Rodzaj: artykuł

Arbitraż w indywidualnych sporach ze stosunku pracy

Biorąc pod uwagę często delikatną i poufną relację pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, warto rozważyć, czy zamiast poddawać spory pomiędzy nimi pod ocenę sądu powszechnego – w którym postępowanie często bywa żmudne i sformalizowane – nie warto wybrać innego sposobu ich rozwiązywania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX