Jurcewicz Witold, Arbiter jako świadek w postępowaniu sądowym

Artykuły
Opublikowano: PPH 2013/7/21-26
Autor:
Rodzaj: artykuł

Arbiter jako świadek w postępowaniu sądowym

Powołanie arbitra na świadka w postępowaniu sądowym nie zdarza się często, jednak próby takiej nie można całkowicie wykluczyć. W przepisach polskiego prawa nie znajdujemy precyzyjnej regulacji tego zagadnienia. Opierając się na analizie ogólnych przepisów dotyczących powołania świadka w poszczególnych rodzajach postępowań, a także na praktyce stosowanej w innych państwach można dojść do wniosku, że możliwości powołania arbitra jako świadka co do okoliczności, które wystąpiły podczas postępowania arbitrażowego nie można całkowicie wykluczyć. Są jednak takie okoliczności, co do których zeznanie arbitra w charakterze świadka powinno być całkowicie wykluczone. Dotyczy to w szczególności okoliczności, które wystąpiły podczas narady arbitrów. Delikatność tej materii przemawia za tym, aby zagadnienie to zostało w sposób wyraźny uregulowane ustawowo.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX