Nauka Grażyna, Aquis communautaire w odniesieniu do badań DNA, pojęcia "embrion ludzki" i "element wyizolowany z ciała ludzkiego" a nasciturus

Artykuły
Opublikowano: PS 2016/3/98-121
Autor:
Rodzaj: artykuł

Aquis communautaire w odniesieniu do badań DNA, pojęcia "embrion ludzki" i "element wyizolowany z ciała ludzkiego" a nasciturus

1.Wprowadzenie

Dnia 25.06.2015 r. została uchwalona ustawa o leczeniu niepłodności , która weszła w życie 1.11.2015 r. Jej celem jest – co można przeczytać w uzasadnieniu projektu – ochrona zdrowia rozrodczego oraz stworzenie warunków dla stosowania metod leczenia niepłodności w sposób chroniący prawa osób dotkniętych niepłodnością oraz dzieci urodzonych w wyniku stosowania procedur medycznie wspomaganej prokreacji.

Ustawa ta wprowadziła również zmiany w przepisach ustawy z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 62 § 2, art. 68, art. 751 § 1–4, art. 811, 85 § 1) i ustawy z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (art. 19 ust. 2 pkt 4a, ust. 2a, art. 63 ust. 11 i 12). Artykuł 62 § 2 k.r.o. wyłącza domniemanie prawne ustanowione w § 1 w sytuacji urodzenia się dziecka w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą zgodę wyraził mąż matki, a art. 68 wyklucza zaprzeczenie ojcostwa w sytuacji takiego poczęcia. Należy zwrócić uwagę na art. 751 § 1k.r.o. w brzmieniu:...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX