Apolityczność jako wyznacznik granic wolności wypowiedzi sędziego dotyczących ustawowych reform sądownictwa (ich krytyki) - OpenLEX

Maniewska Eliza, Apolityczność jako wyznacznik granic wolności wypowiedzi sędziego dotyczących ustawowych reform sądownictwa (ich krytyki)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/7/20-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Apolityczność jako wyznacznik granic wolności wypowiedzi sędziego dotyczących ustawowych reform sądownictwa (ich krytyki)

1. Wprowadzenie. Problematyka wolności wypowiedzi sędziego stanowi częsty przedmiot rozważań zarówno przedstawicieli doktryny, jak i orzecznictwa sądowego. Poszczególne opracowania koncentrują się na różnych aspektach tej wolności, także w kontekście przedmiotu analizowanych wypowiedzi.

Celem niniejszego opracowania jest analiza tego aspektu owej wolności, który dotyczy dopuszczalnych granic publicznych wypowiedzi sędziego dotyczących reform sądownictwa, a szczególnie ich krytyki. Co do zasady, analiza ta będzie prowadzona z punktu widzenia wymagania zachowania przez sędziego apolityczności oraz przy przyjęciu, że żadna wypowiedź sędziego nie może naruszać nakazu przestrzegania przez niego obowiązku dbałości o godność urzędu. Rozważania będą prowadzone również z perspektywy założenia, że czym innym, zarówno w zakresie swobody, jak i ich dopuszczalnych ocen są wypowiedzi sędziego formułowane w ramach realizacji jego obowiązków orzeczniczych, czym innym zaś pozaorzecznicze publiczne...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX