Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2020/1/116-129
Autor:
Rodzaj: artykuł

Antykonkurencyjne zastosowanie programów komputerowych i niezgodne z publicznym prawem ochrony konkurencji wykonywanie ich prawnoautorskiej ochrony

Niniejszy artykuł koncentruje się na znaczeniu i potencjale antykonkurencyjnego wykorzystania programów komputerowych, zarówno w sytuacji gdy są one przedmiotem praktyk mających antykonkurencyjny cel bądź skutek, jak i w przypadku gdy za ich pośrednictwem naruszane są zasady uczciwej konkurencji. Pierwsza wspomniana grupa praktyk jest silnie związana z prawnoautorską ochroną programów komputerowych, w związku z czym przedmiotem analizy jest także konflikt pomiędzy publicznym prawem ochrony konkurencji a prawem ochrony własności intelektualnej i wynikającym z tego reżimu monopolem twórców na rozporządzanie prawami do programu komputerowego chronionego na podstawie ustawy prawnoautorskiej. Druga grupa przypadków opisuje konkretne praktyki, poparte decyzjami organów antymonopolowych, w których przedsiębiorcy działający w obrębie szeroko pojętej gospodarki cyfrowej z wykorzystaniem programów komputerowych dopuścili się zastosowania praktyk kwalifikujących się jako naruszenie prawa antymonopolowego bądź ich się o to podejrzewa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?