Antropologiczne badanie prawa - kilka uwag do dyskusji - OpenLEX

Korybski Andrzej, Antropologiczne badanie prawa - kilka uwag do dyskusji

Artykuły
Opublikowano: PPP 2015/7-8/22-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Antropologiczne badanie prawa - kilka uwag do dyskusji

1.Uwagi wstępne

Badanie prawa w perspektywie antropologicznej nie zostało – jak dotąd – wyodrębnione jako samodzielna i względnie autonomiczna subdyscyplina badawcza i dydaktyczna w ramach współczesnego polskiego prawoznawstwa. Czy oznacza to, że w polskim prawoznawstwie nie prowadzi się badań, jakie w zachodnich naukach społecznych są zaliczane do antropologii prawa (legal anthropology, anthropology of law)? Ponadto: Gdzie jest właściwe miejsce dla takich badań – w naukach prawnych czy też poza nimi w szeroko rozumianych naukach społecznych i w ramach społecznej antropologii kulturowej? Jakie są związki między polem badawczym antropologii prawa oraz przedmiotem badań właściwym dla socjologii prawa? Czy współczesnemu polskiemu prawoznawstwu potrzebna jest antropologiczna perspektywa badawcza? Zamierzeniem autorskim jest próba odpowiedzi na te pytania, połączona z poszukiwaniem właściwego miejsca dla antropologii prawa w obszarze nauk społecznych. Rozważania te zostaną poprzedzone zwięzłą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX