Tomal Mateusz, Analiza zróżnicowania społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego oraz wpływu ciągłości w sprawowaniu funkcji starosty na tempo rozwoju lokalnego

Artykuły
Opublikowano: ST 2017/12/79-89
Autor:
Rodzaj: artykuł

Analiza zróżnicowania społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego oraz wpływu ciągłości w sprawowaniu funkcji starosty na tempo rozwoju lokalnego

Celem artykułu jest analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego w 2006 oraz 2014 r. W celu zbadania opisywanego zjawiska wykorzystano syntetyczną miarę rozwoju, opartą na kilkudziesięciu cechach diagnostycznych. Ponadto podjęto próbę sprawdzenia wpływu ciągłości w sprawowaniu funkcji starosty powiatu na tempo rozwoju lokalnego. Analiza wykazała, że pomiędzy tymi zmiennymi występuje istotna dodatnia korelacja liniowa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX