Analiza kryminalna w pracy prokuratora - OpenLEX

Gabriel-Węglowski Michał, Analiza kryminalna w pracy prokuratora

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2016/10/124-153
Autor:
Rodzaj: artykuł

Analiza kryminalna w pracy prokuratora

Streszczenie

Analiza kryminalna realizowana w procesie karnym na bazie gromadzonych dowodów stanowi wsparcie śledcze nie do przecenienia, jeżeli spełnia określone kryteria. W niniejszym artykule podjęto próbę nakreślenia tych kryteriów i sformułowania kanonu współpracy prokuratora (a także funkcjonariusza śledczego) z analitykiem kryminalnym, jak również odniesiono się do pytania, czy tak rozumiana analiza kryminalna stanowi dowód i czy analityk pełni funkcję biegłego, w znaczeniu kodeksu postępowania karnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX