Analiza kryminalna w postępowaniu karnym, cz. I - OpenLEX

Godlewska Sylwia, Analiza kryminalna w postępowaniu karnym, cz. I

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/2/38-64
Autor:
Rodzaj: artykuł

Analiza kryminalna w postępowaniu karnym, cz. I

Streszczenie

Niniejsza praca to opis podstawowych zagadnień i wskazań praktycznych umożliwiających zrozumienie i stosowanie analizy kryminalnej. W początkowych rozważaniach przedstawiono analizę kryminalną w kontekście skutecznego narzędzia wykorzystywanego przez organy ścigania. Próbując zdefiniować zagadnienie, przedstawiono różne definicje analizy kryminalnej, z którymi można spotkać się w bieżącej pracy oraz podjęto próbę przybliżenia historii analizy i źródeł jej zakorzenienia w polskim wymiarze sprawiedliwości. Przy charakteryzacji pojęcia wzięto pod uwagę różne możliwości jej wykorzystania przez komórki zajmujące się ściganiem sprawców przestępstw. Charakter analizy kryminalnej nadaje forma i rodzaj w zależności od potencjału tkwiącego w materiale badawczym i narzędziach analitycznych wykorzystywanych przez odpowiednie służby i organy. Wszystko to jednak prowadzi do procesu łączenia danych pochodzących z różnych źródeł, dzięki czemu powstaje informacja, tak przydatna do ujawnienia mechanizmów działania sprawców, ich tożsamości, przedmiotu przestępstwa i innych danych mogących pomóc w wyjaśnieniu sprawy. Dalsze rozważania poświęcono najczęstszym rodzajom analizy, z którymi można spotkać się w bieżącej pracy analityków kryminalnych. Podjęto się próby charakteryzacji analizy danych telekomunikacyjnych, często wykorzystywanych do określania powiązań w grupie przestępczej oraz identyfikowania sprawców przestępstw. Kolejno poruszono temat analizy przepływów finansowych i powiązań osobowych. Analiza dotycząca środków pieniężnych i ich ruchu służy w głównej mierze do ukazania źródeł finansowania i kierunku obiegu pieniądza, zaś opisana analiza powiązań osobowych skupia się na wskazaniu struktury grupy przestępczej, osób odpowiedzialnych za poszczególne odcinki pracy w organizacji. Ostatnia z poruszonych w pracy analiz, geoprzestrzenna to ciekawe narzędzie do ujawniania drogi poruszania się osób zamieszanych w przestępczy proceder, weryfikowania wersji kryminalistycznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX