Analiza instytucjonalna ustawy z 12.04.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - OpenLEX

Kurzępa Elżbieta, Kurzępa-Dedo Katarzyna, Analiza instytucjonalna ustawy z 12.04.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych

Artykuły
Opublikowano: PPP 2016/10/13-40
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Analiza instytucjonalna ustawy z 12.04.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych

1.Wprowadzenie

Jednym ze szczególnych uprawnień banków w zakresie prowadzonej przez nie działalności finansowej, mającym swoją tradycję w polskim prawie bankowym, było nadawanie dokumentom bankowym mocy prawnej dokumentów urzędowych.

W dwudziestoleciu międzywojennym księgi Narodowego Banku Polskiego i uwierzytelnione wyciągi z nich miały moc dowodową dokumentów publicznych . Po drugiej wojnie światowej w ramach systemu nakazowo-rozdzielczego szczególny charakter prawny dokumentów bankowych wynikał z faktu, iż banki stanowiły jeden z elementów „zarządzania gospodarką narodową i realizowały zadania publiczne” . Po zmianie ustrojowej kolejne regulacje prawa bankowego, odpowiednio z 1989 r. oraz 1997 r. , utrzymały szczególny status wyciągów z ksiąg bankowych, chociaż zmianie uległy pozycja, formy organizacyjno-prawne i struktura własnościowa samych banków. Poza tym banki nie wykonają obecnie żadnego władztwa publicznego. Uzasadnieniem do utrzymywania tego przywileju było uznanie banków za tzw....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX