Analiza i ocena konstrukcji zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej na podstawie art. 127a... - OpenLEX

Flisek Karol, Analiza i ocena konstrukcji zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej na podstawie art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2020/5/75-88
Autor:
Rodzaj: artykuł

Analiza i ocena konstrukcji zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej na podstawie art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego

Streszczenie: W artykule dokonano oceny instytucji zrzeczenia się odwołania od decyzji administracyjnej w perspektywie proceduralnych uprawnień gwarantowanych przez Konstytucję RP. Analizę rozpoczyna charakterystyka samej konstrukcji prawnej zrzeczenia się odwołania w odniesieniu do regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego. W dalszej części tekstu rozważana jest właściwa teoretyczna istota prawa zrzeczenia się odwołania. Zakresem badawczym objęto przede wszystkim kwestie związane z problematyką publicznego prawa podmiotowego, którym bez wątpienia jest prawo odwołania. Ostatecznym wnioskiem, do którego dochodzi autor, jest to, że prawa odwołania nie da się zrzec, a przepis art. 127a k.p.a. jest niekonstytucyjny z powodu samego charakteru publicznych praw podmiotowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX