Kupiec Mateusz, Amerykański fair use i japoński non-enjoyment – drogowskazy dla europejskich rozwiązań prawnych w zakresie TDM?

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2021/2/134-146
Autor:
Rodzaj: artykuł

Amerykański fair use i japoński non-enjoyment – drogowskazy dla europejskich rozwiązań prawnych w zakresie TDM?

Słowa kluczowe: TDM, elastyczność prawa, prawo autorskie, dyrektywa 2019/790, dozwolony użytek

1.Wstęp

Każdego dnia ludzkość produkuje około 2,5 kwintylionów bajtów danych, a według niektórych szacunków do 2025 r. liczba ta ma sięgnąć niewyobrażalnej liczby 463 eksabajtów dziennie . W wyniku datafikacji, czyli przekształcenia w dane kolejnych (nigdy wcześniej nieokreślonych ilościowo) aspektów świata rzeczywistego oraz przetwarzania dużych zbiorów danych (big data), informacje stały się najważniejszym surowcem XXI w. Jednocześnie należy zauważyć, że w rezultacie przetwarzania dużych zasobów danych część krążących obecnie w gospodarce cyfrowej zasobów jest wysoce zróżnicowana oraz słabo uporządkowana, co odróżnia je od ustrukturyzowanych danych dostępnych w formie papierowej (danych analogowych) . Tym samym podmioty prywatne oraz publiczne są zmuszone do poszukiwania narzędzi pozwalających na efektywne i skuteczne wydobycie z tego morza danych konkretnych informacji i powiązań między nimi....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX