Izdebski Paweł, Akty prawa miękkiego jako współczesny instrument nadzoru nad rynkiem finansowym - rola oraz charakter prawny, cz. 2

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/4/84-99
Autor:
Rodzaj: artykuł

Akty prawa miękkiego jako współczesny instrument nadzoru nad rynkiem finansowym - rola oraz charakter prawny, cz. 2

Słowa kluczowe: Komisja Nadzoru Finansowego, soft law, organ nadzoru, rynek finansowy, instrument administracyjnoprawny

1.Wprowadzenie

Na przełomie lat w nauce prawa administracyjnego toczyła się ożywiona dyskusja nad umiejscowieniem kompetencji organów administracyjnych do wydawania aktów prawa miękkiego. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a także postępujący coraz bardziej dynamiczny rozwój społeczny zaowocował powstaniem w ostatnich latach wielu nowych prawnych form działania administracji , które częstokroć znacznie odbiegają od klasycznych podziałów przyjętych w dawnej literaturze . Co więcej, w ostatnich latach obserwowalne jest stopniowe przesuwanie punktu ciężkości prawnych form działań administracji publicznej z indywidualnych aktów prawnych, przesądzających w sposób władczy o sytuacji prawnej konkretnego podmiotu, w kierunku aktów prawnych o charakterze ogólnym, określających raczej kierunki działania. Te ostatnie występują najczęściej w postaci różnego rodzaju informacji, strategii...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX