Izdebski Paweł, Akty prawa miękkiego jako współczesny instrument nadzoru nad rynkiem finansowym – rola oraz charakter prawny, cz. 1

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/3/78-90
Autor:
Rodzaj: artykuł

Akty prawa miękkiego jako współczesny instrument nadzoru nad rynkiem finansowym – rola oraz charakter prawny, cz. 1

Słowa kluczowe: Komisja Nadzoru Finansowego, soft law, prawo tradycyjne, stanowiska UKNF, rekomendacje

1.Wprowadzenie

Wśród instrumentów nadzoru nad rynkiem finansowym coraz bardziej doniosłą rolę zaczynają odgrywać tzw. akty prawa miękkiego (soft law). Uprawniony do ich stosowania organ nadzoru coraz częściej sięga po tego typu narzędzie mobilizujące uczestników rynku, gdyż dzięki niemu jest w stanie, w sposób szybki oraz możliwie szeroki, dotrzeć do nich, reagując na niepokojące zjawiska czy praktyki obserwowane na rynku finansowym.

Wykonywanie zadań oraz obowiązków nałożonych na Komisję Nadzoru Finansowego nie byłoby wówczas możliwe, gdyby organ ten nie został wyposażony w efektywne instrumentarium prawne umożliwiające mu skuteczne egzekwowanie obowiązków względem uczestników rynku. Na uwagę zasługuje przy tym, iż prawodawca wyposażył regulatora w stosunkowo szeroki zakres instrumentów prawnych, za pośrednictwem których ma on realną możliwość sprawowania efektywnego nadzoru nad rynkiem finansowym. N...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX