Czerniawski Michał, Aktualny i projektowany zakres terytorialny unijnych przepisów o ochronie danych osobowych

Artykuły
Opublikowano: EPS 2015/5/4-9
Autor:
Rodzaj: artykuł

Aktualny i projektowany zakres terytorialny unijnych przepisów o ochronie danych osobowych

Jednym z głównych celów stawianych przed ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, mającym zastąpić obecnie obowiązującą dyrektywę 95/46/WE, jest dostosowanie unijnych przepisów prawa do realiów społeczeństwa informacyjnego i obecnego stanu techniki. Aby zmiany te odniosły zamierzony skutek i zapewniły rzeczywistą ochronę podmiotów danych, niezbędne wydaje się rozszerzenie zakresu terytorialnego unijnych przepisów o ochronie danych osobowych. Obecnie, w związku z powszechnością Internetu, coraz częściej dane osobowe mieszkańców Unii Europejskiej są przetwarzane, nieraz na skalę masową, przez administratorów danych osobowych spoza UE, niepodlegających wysokim europejskim standardom w zakresie ochrony danych osobowych. Konieczne wydaje się odejście od – wprowadzonej w dyrektywie 95/46/WE – zasady terytorialności, na rzecz bardziej elastycznego uregulowania zakresu stosowania unijnych przepisów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX