Aktualność zasad budżetowych w ustawie o finansach publicznych - OpenLEX

Kowalczyk Rafał, Aktualność zasad budżetowych w ustawie o finansach publicznych

Artykuły
Opublikowano: FK 2012/10/30-35
Autor:
Rodzaj: artykuł

Aktualność zasad budżetowych w ustawie o finansach publicznych

Zasady budżetowe są efektem badań i prac doktryny prawa budżetowego. Ich doktrynalne brzmienie na przestrzeni lat, pod wpływem zmieniających się warunków gospodarczych i przepisów prawa, przeszło pewną ewolucję. Ich podstawowe założenia w większości jednak obowiązują i dziś. Niniejsze opracowanie jest syntezą tego, jak należy w obecnej rzeczywistości prawnej odczytywać reguły obowiązywania zasad budżetowych. Analizie poddano kilka najważniejszych zasad mających zastosowanie do budżetów samorządowych, wraz ze wskazaniem ich odzwierciedlenia w przepisach ustawy o finansach publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX