Akt donacji zwłok ludzkich (uwagi de lege lata i de lege ferenda) - OpenLEX

Krekora-Zając Dorota, Akt donacji zwłok ludzkich (uwagi de lege lata i de lege ferenda)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2017/11/85-98
Autor:
Rodzaj: artykuł

Akt donacji zwłok ludzkich (uwagi de lege lata i de lege ferenda)

1. Mortui vivos docent. Rozwój medycyny, anatomii i wielu innych nauk o człowieku nie mógłby nastąpić, gdyby naukowcy, lekarze, studenci nie mieli możliwości nauki na ludzkich zwłokach. Chociaż obecnie technologia wciąż dostarcza nowych metod umożliwiających niemal idealne odtwarzanie części ciała ludzkiego, to jednak nawet najdoskonalszy fantom nie zastąpi prawdziwego ciała człowieka. Ponadto XXI w. ukazał nowe, nieznane wcześniej możliwości zgłębiania nauki o człowieku i o całym ludzkim gatunku w ramach genetyki czy biologii molekularnej. Odkrycie genomu ludzkiego, trwające prace nad odkryciem proteomu ludzkiego i nadzieje pokładane w tych projektach ukazują, że z ludzkich zwłok można pobierać nie tylko organy w celach transplantologicznych lub szkoleniowych dla przyszłych patomorfologów i lekarzy, ale również próbki komórek ludzkiego DNA na potrzeby badań naukowych prowadzonych przez biobanki . Obecnie tworzone są programy świadomej donacji zwłok w celach badawczych, a...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX