Mędrala Małgorzata, Aksjologia ograniczenia wysokości świadczeń pieniężnych wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w ustawodawstwie pandemicznym

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/7-8/62-74
Autor:
Rodzaj: artykuł

Aksjologia ograniczenia wysokości świadczeń pieniężnych wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w ustawodawstwie pandemicznym

Małgorzata Mędrala

doktor nauk prawnych, adiunkt, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy, Instytut Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ORCID: 0000-0002-0068-2975

Aksjologia ograniczenia wysokości świadczeń pieniężnych wypłacanych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w ustawodawstwie pandemicznym

Słowa kluczowe: odprawa, odszkodowanie, koronawirus, pracownik, pracodawca

1.Wprowadzenie

Swoje rozważania w ramach niniejszego tekstu zamierzam skoncentrować na dylematach aksjologicznych powstałych na tle wykładni art. 15gd ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych . Przepisy te traktuję jako przykład rodzących szereg wątpliwości wykładniczych regulacji, w przypadku których jedynie zastosowanie podejścia aksjologicznego oraz wykładni celowościowej pozwala na ich w miarę racjonalne odczytywanie i stosowanie. W przeprowadzonych poniżej badaniach posługuję się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX