Aksjologia karania korporacji technologicznych w prawie konkurencji Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej - OpenLEX

Romaniuk Piotr, Aksjologia karania korporacji technologicznych w prawie konkurencji Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej

Artykuły
Opublikowano: PPP 2022/3/7-18
Autor:
Rodzaj: artykuł

Aksjologia karania korporacji technologicznych w prawie konkurencji Stanów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej

Słowa kluczowe: Big Tech, GAFA, aksjologia, prawo konkurencji, kary w prawie konkurencji

Postęp jest jedną z poważniejszych i bardziej skomplikowanych ofert na targowisku przesądów naszych czasów.

H. Arendt, Przemoc. Obywatelskie nieposłuszeństwo

1.Wstęp

Shoshana Zuboff w „Wieku kapitalizmu inwigilacji” przyrównuje stosunek obecnych konsumentów do dobrodziejstw płynących z nowych technologii do reakcji pierwotnych mieszkańców mezoameryki, którzy po raz pierwszy zetknęli się z europejskimi kolonizatorami. Z uwagi na bezprecedensowy charakter tego wydarzenia rdzenni Amerykanie witali Europejczyków niczym bogów, nie dostrzegając szeregu zagrożeń, które nowi przybysze przywieźli ze sobą.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że podobna sytuacja ma miejsce obecnie. Społeczeństwa zachłysnęły się korzyściami płynącymi z innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez firmy określane jako Big Tech bądź GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), nie dostrzegając jednak niebezpieczeństw wynikających z ich niekontrolowanego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX