Kruś Maciej, Tychmanowicz Kamil, Agrofotowoltaika jako narzędzie ochrony gruntów rolnych

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/7-8/122-130
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Agrofotowoltaika jako narzędzie ochrony gruntów rolnych

Publikacja ta wskazuje, w jaki sposób instalacje fotowoltaiczne mogą służyć ochronie gruntów rolnych. W tekście opisana jest problematyka lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na gruntach o przeznaczeniu rolnym. Przybliża to czytelnikowi zagadnienia prawne oraz wątpliwości interpretacyjne z tym związane, w szczególności dotyczące zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony gruntów rolnych. Autorzy przybliżają również aktualne działania rządu związane z rozwojem agrofotowoltaiki oraz istniejące bariery legislacyjne, a także francuską definicję instalacji agrofotowoltaicznej. Ponadto proponują zmiany prawne służące ochronie gruntów rolnych oraz dalszemu zrównoważonemu rozwojowi fotowoltaiki w Polsce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX