Artykuły
Opublikowano: PPP 2014/3/79-97
Autor:
Rodzaj: artykuł

Administracyjny a cywilnoprawny tryb dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynienia za zdarzenia medyczne

1.
Uwagi ogólne

1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych .

Do ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadzony został nowy rozdział 13a, określający zasady i tryb ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku wystąpienia tzw. zdarzeń medycznych.

Wprowadzenie pozasądowego - quasi-administracyjnego - trybu dochodzenia odszkodowania oraz zadośćuczynienia jest nowym rozwiązaniem w polskim prawie i w założeniu ma stanowić alternatywę dla cywilistycznego trybu dochodzenia naprawienia szkody na osobie pacjenta.

Czy nowe rozwiązania prawne są korzystniejsze dla poszkodowanych, czy umożliwiają skuteczniejsze i szybsze uzyskanie rekompensaty finansowej za szkodę na osobie pacjenta? Czy niektóre z przyjętych przez ustawodawcę nowych rozwiązań prawnych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?