Gozdór Grzegorz, Administracyjnoprawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych w Polsce

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/9/82-94
Autor:
Rodzaj: artykuł

Administracyjnoprawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych w Polsce

Słowa kluczowe: usługi detektywistyczne w Polsce, kontrola nad działalnością detektywistyczną, podjęcie i prowadzenie działalności detektywistycznej w Polsce

1.Uwagi wstępne

Usługi detektywistyczne to stosunkowo nowa gałąź działalności gospodarczej w Polsce, jeśli porównamy doświadczenia innych państw w tym zakresie. Pierwsze agencje detektywistyczne pojawiły się u nas w okresie przemian ustrojowych, na początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej agencje detektywistyczne istniały od połowy XIX wieku. Najsłynniejsza Agencja Pinkertona, której logo i motto „nie śpimy nigdy” dało początek określeniu prywatnego detektywa mianem private eye powstała w 1950 r. W innych państwach usługi detektywistyczne od dawna stanowiły odłam zjawiska określanego terminem private policing, do którego zalicza się przede wszystkim działalność prywatnego sektora ochrony.

Pomimo stosunkowo krótkiej historii funkcjonowanie podmiotów oferujących różnorodne usługi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX