Kurzępa-Dedo Katarzyna, Administracyjna regulacja działalności instytucji pożyczkowych w kontekście oczekiwań społecznych i zasad prawa rynku finansowego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/11/86-104
Autor:
Rodzaj: artykuł

Administracyjna regulacja działalności instytucji pożyczkowych w kontekście oczekiwań społecznych i zasad prawa rynku finansowego

Słowa kluczowe: instytucje pożyczkowe, reglamentacja działalności pożyczkowej, działalność regulowana, pożyczki

1.Rynek instytucji pożyczkowych w Polsce – wprowadzenie

Instytucje pożyczkowe mają swoją ugruntowaną pozycję na rynku pozabankowych podmiotów finansowych w Polsce. Poczynając od lutego 2010 r., kiedy Komisja Nadzoru Finansowego wydała Rekomendację T , skutkującą zaostrzeniem wewnętrznych procedur w zakresie umów kredytowych oraz wzrostem kosztów banków, nastąpił wyraźny rozwój usług tego sektora zarówno pod względem liczby, jak również wartości udzielanych pożyczek. Z danych opublikowanych przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wynika, że w latach 2010–2018 wartość pożyczek udzielonych przez zrzeszone w nim instytucje pożyczkowe wzrosła ze 120,5 mln zł do 2014,6 mln zł . Dopiero w 2019 r. po raz pierwszy odnotowano spadek tego wskaźnika do poziomu 1791,1 mln zł, czyli o 11,1% w stosunku do roku 2018. Natomiast liczba udzielonych pożyczek w 2010 r. wyniosła 142,7 tys., a w rekordowym 2016 r. aż 1000,3 tys. Poczynając...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX