Szewc Tomasz, Administracja wobec rozwoju e-usług

Artykuły
Opublikowano: PPP 2012/7-8/110-122
Autor:
Rodzaj: artykuł

Administracja wobec rozwoju e-usług

1.Pojęcie i rola e-usług

Zgodnie z popularną definicją e-usługi to usługi świadczone drogą elektroniczną (za pomocą internetu), których świadczenie jest zautomatyzowane i które wymagają niewielkiego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe . W ten sposób można łatwo i szybko komunikować się (e-mail), sprzedawać lub wynajmować oprogramowanie, prezentować ofertę na stronie internetowej, organizować aukcje, udostępniać informacje i dokumenty, prezentować treści edukacyjne, sprzedawać utwory literackie itp.

Rozwój e-usług jest nieodłączną częścią rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Określa się go jako kolejną, trzecią fazę rozwoju ludzkości (po społeczeństwie agrarnym i industrialnym). Cechuje je dominacja informacji jako źródła kapitału .

Powszechna dostępność, wygoda, oszczędność czasu i kosztów przesądziły o żywiołowym rozwoju tego sektora gospodarki. W pierwszej kolejności skorzystały na tym organizacje biznesowe. Wobec tak efektywnej metody zarządzania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX