Filipiak Beata Zofia, Adekwatność źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego

Artykuły
Opublikowano: FK 2014/1-2/32-44
Autor:
Rodzaj: artykuł

Adekwatność źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego

W artykule autorka podejmuje próbę dyskusji nad szerokim podejściem do adekwatności źródeł finansowania. Celem rozważań jest odpowiedź na pytanie: czy można mówić o adekwatności podejścia do zewnętrznych źródeł finansowania, i jeżeli tak, to w jakim zakresie powinno się rozpatrywać tę adekwatność. Autorka prezentuje pragmatyczne przesłanki rozważań nad adekwatnością źródeł finansowania na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych, omawia również podejście do adekwatności doboru zewnętrznych źródeł finansowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX