Albin Anna, Adaptacja do zmian klimatu jako zadanie publiczne

Artykuły
Opublikowano: ST 2023/1-2/130-143
Autor:
Rodzaj: artykuł

Adaptacja do zmian klimatu jako zadanie publiczne

Zmiany klimatu są procesem nie do powstrzymania. Dlatego też adaptacja do zmian klimatycznych jest równie ważna jak ochrona klimatu. Celem artykułu jest analiza zadania publicznego polegającego na adaptacji do zmian klimatycznych, a w szczególności określenie zakresu działań służących realizacji tej adaptacji. Działalność na rzecz adaptacji do zmian klimatu nie jest wymieniona jako odrębne i samodzielne zadanie publiczne. Adaptacja do zmian klimatu to jednak ogół świadomych i celowych działań, ściśle powiązanych z zadaniami gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Istotne jest określenie konkretnych form aktywności administracji publicznej w analizowanym obszarze, a także najbardziej efektywnego sposobu realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z zasadą pomocniczości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX