Artykuły
Opublikowano: FK 2012/11/58-74
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Absolutorium samorządowe w rozstrzygnięciach kolegiów regionalnych izb obrachunkowych w 2012 r. oraz w dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych

Absolutorium dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego jest wyrazem oceny poprawności wykonania budżetu gminy (powiatu, województwa) przez organ wykonawczy i stanowi element podsumowujący gospodarkę finansową tych podmiotów w każdym roku budżetowym. Zasady udzielania absolutorium uregulowane są w przepisach ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych oraz w samorządowych ustawach ustrojowych. Pomimo to prawidłowe przeprowadzenie procedury absolutoryjnej nadal budzi wątpliwości. Odwołując się do orzecznictwa sądów administracyjnych, autorzy prezentują przykładowe rozstrzygnięcia kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, dotyczące absolutorium dla organu wykonawczego jednostek samorządu terytorialnego za 2011 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?