Artykuły
Opublikowano: FK 2014/6/5-25
Autor:
Rodzaj: artykuł

Absolutorium komunalne jako narzędzie oceny efektywności i skuteczności gospodarowania środkami publicznymi przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Przedmiotem rozważań jest próba ustalenia, czy instytucja absolutorium komunalnego w jej obecnym kształcie może być uznana za odpowiednie narzędzie służące ocenie sposobu gospodarowania środkami publicznymi przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Autor uwzględnia cztery najistotniejsze elementy instytucji absolutorium: rolę komisji rewizyjnej, sposób i zakres oceny wykonania budżetu przez organ stanowiący, przedmiot głosowania oraz ustalenie rezultatu głosowania. Rozważania prowadzi na trzech płaszczyznach: normatywnej, stosowania prawa przez organy jednostek samorządu terytorialnego i sądowej kontroli działalności administracji publicznej. W rezultacie dochodzi do wniosku, że absolutorium mogłoby stanowić właściwy instrument oceny gospodarowania środkami publicznymi, jednak stoją temu na przeszkodzie wadliwie skonstruowane przepisy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?