Jabłoński Mariusz, 20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej, red. Mateusz Błachucki, Grzegorz Sibiga, Warszawa 2022

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2023/3/159-174
Autor:
Rodzaj: recenzja

20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej. Podsumowanie i perspektywy ustawowej regulacji prawa do informacji publicznej, red. Mateusz Błachucki, Grzegorz Sibiga, Warszawa 2022

1. Od ponad dwóch dekad zajmuję się problematyką dostępu do informacji publicznej i zawsze z dużą przyjemnością sięgam do opracowań, które służą pogłębianiu wiedzy z tego zakresu. Pamiętam swoje spotkania i dyskusje z Panią Profesor Teresą Górzyńską, której rozumienie istoty prawa dostępu do informacji (praw dostępowych) było kompleksowe. Redaktorzy naukowi recenzowanej publikacji również zwrócili uwagę na to, że Pani Profesor była „prekursorem badań naukowych na temat powszechnego prawa do informacji” (s. 16), a ponadto przypomnieli Jej fundamentalne prace, których celem było systemowe „odkodowanie” treści przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej obowiązujących od 1 stycznia 2002 r. Już sam ten fakt zasługuje na szczególne uznanie i podziękowanie.

Warto też zauważyć, że prawie 10 lat temu w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk przygotowana została opinia prawna pt. Rozwiązania mogące stanowić podstawę do zmian przepisów regulujących...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX