"Stan wyższej konieczności" w ogólnym postępowaniu administracyjnym - OpenLEX

Łaszczyca Grzegorz, "Stan wyższej konieczności" w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Artykuły
Opublikowano: ST 2007/4/55-65
Autor:
Rodzaj: artykuł

"Stan wyższej konieczności" w ogólnym postępowaniu administracyjnym

1

Pojęcie "stan wyższej konieczności" nie należy w przepisach ogólnego postępowania administracyjnego do pojęć legalnych. Sporadycznie pojawia się w nauce postępowania administracyjnego. Nie ma w niej jednak charakteru jednolitego, zarówno pod względem terminologii, jak i - co najistotniejsze - w odniesieniu do zakresu (treści). W pierwszej kwestii można zauważyć, że mowa jest zwykle o "stanie wyższej konieczności" lub "stanie nagłej konieczności", a tylko pozornie może się wydawać, że różnice w ich zakresie mają wymiar nieistotny. W ujęciu teoretycznym szersze zakresowo jest pojęcie "stanu wyższej konieczności", obejmujące swoim zasięgiem pojęcie "stanu nagłej konieczności", odnoszące się zwykle do wymogu działania niecierpiącego zwłoki. Podstawowe odmienności w nauce postępowania administracyjnego wykazuje zakres znaczeniowy używanych pojęć. Wąsko "stan wyższej konieczności" odnoszony jest zwykle do instytucji odwołalności subsydiarnej decyzji administracyjnej z art. 161kodeksu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX