Grzebyk Patrycja, "Specjalna operacja wojskowa" Rosji w Ukrainie – indywidualna odpowiedzialność za zbrodnie agresji i zbrodnie wojenne

Artykuły
Opublikowano: PiP 2022/9/56-76
Autor:
Rodzaj: artykuł

"Specjalna operacja wojskowa" Rosji w Ukrainie – indywidualna odpowiedzialność za zbrodnie agresji i zbrodnie wojenne

1. Wprowadzenie. W lutym 2014 r. Rosja rozpoczęła specjalną operację wojskową wymierzoną w Ukrainę . Jej skala i przebieg zaskakiwały rozmachem i brutalnością . Celem niniejszego tekstu jest próba oceny dotychczasowych wydarzeń pod kątem definicji zbrodni agresji oraz zbrodni wojennych i zasad odpowiedzialności za nie oraz wskazanie na możliwości pociągnięcia osób indywidualnych do odpowiedzialności z tytułu wspomnianych zbrodni przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym i sądami krajowymi.

Po pierwsze, niewątpliwie mamy do czynienia z agresją ze strony Rosji, która rozpoczęła się w 2014 r. i trwa do dzisiaj. Można zatem mówić o odpowiedzialności indywidualnej za zbrodnię agresji, rozróżniając poszczególne akty agresji. Jednocześnie trzeba wskazać na trudności związane z pociągnięciem winnych zbrodni agresji do odpowiedzialności przed sądami międzynarodowymi i krajowymi, biorąc pod uwagę brak jurysdykcji w tym zakresie MTK oraz konieczność poszanowania immunitetu państwa i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX