„Opłata partycypacyjna” a gminne inwestycje budowlane - OpenLEX

Szarek Ryszard, „Opłata partycypacyjna” a gminne inwestycje budowlane

Artykuły
Opublikowano: FK 2008/12/50-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

„Opłata partycypacyjna” a gminne inwestycje budowlane

1.Społeczne komitety budowy w czasach Polski Ludowej

W życiu społeczności samorządowej nadal funkcjonują społeczne komitety budowy, mimo że żadne obowiązujące akty prawne o nich nie wspominają. W związku z powyższym nasuwają się pytania, czym one są w świetle istniejącego systemu prawnego oraz czy działają na podstawie obowiązującego prawa. Jest bowiem bezsporne, że są one reliktem dawnego systemu prawa socjalistycznego, zwłaszcza że nie ma o nich wzmianki w aktach prawnych dotyczących reaktywowanego na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (gminnym) i funkcjonującego od 27 maja 1990 roku polskiego samorządu terytorialnego.

Do tego czasu podstawę prawną ich działania było ustawodawstwo Polski Ludowej, zarówno rangi ustawowej , jak i aktów prawnych niższego rzędu, np. uchwał Rady Ministrów czy zarządzeń poszczególnych ministrów . Z minionych praktyk okresu PRL znane były różne komitety budowy, np. społeczne komitety elektryfikacyjne , które powstawały w osiedlach i we wsiach, a których zadaniem było wspomaganie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX