(Nie)skuteczność wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7.10.2021 r., K 3/21. Ocena znaczenia orzeczenia z perspektywy prawa... - OpenLEX

Florczak-Wątor Monika, (Nie)skuteczność wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7.10.2021 r., K 3/21. Ocena znaczenia orzeczenia z perspektywy prawa konstytucyjnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2021/12/4-11
Autor:
Rodzaj: artykuł

(Nie)skuteczność wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7.10.2021 r., K 3/21. Ocena znaczenia orzeczenia z perspektywy prawa konstytucyjnego

Autorka dokonuje analizy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7.10.2021 r., w sprawie o sygnaturze akt K 3/21 z perspektywy w szczególności prawa konstytucyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX