Nowacki Michał, Studziński Adam, "Negocjacje" w kontrolach cen transferowych?

Artykuły
Opublikowano: PP 2018/12/28-31
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

"Negocjacje" w kontrolach cen transferowych?

Przyjętym poglądem jest, że polskie przepisy podatkowe nie przewidują możliwości prowadzenia przez organ podatkowy negocjacji z podatnikiem w trakcie kontroli podatkowej czy celno-skarbowej, tak aby już na tym etapie, w sposób konsensualny, doprowadzić do zakończenia kontroli rezultatem akceptowalnym dla podatnika i organu podatkowego. W opinii autorów już dzisiaj istnieją przepisy, które nie tylko pozwalają, ale wręcz nakazują, aby organ podatkowy w taki sposób przeprowadzał kontrole. Ten tryb jest w szczególności pożądany w przypadku kontroli dotyczących cen transferowych, gdzie mamy do czynienia ze szczególnie szerokim zakresem kwestii, które mogą i powinny być przedmiotem dyskusji, wzajemnego przekonywania, a także wzajemnych ustępstw, tak aby osiągnąć kompromis.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX