"Małoletni" jako znamię przestępstw narkotykowych - OpenLEX

Kozioł Tomasz, "Małoletni" jako znamię przestępstw narkotykowych

Artykuły
Opublikowano: PS 2017/6/91-99
Autor:
Rodzaj: artykuł

"Małoletni" jako znamię przestępstw narkotykowych

1. Przepisy karne ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii przewidują wiele odmian kwalifikowanych przestępstw narkotykowych . Zostały one skonstruowane w odniesieniu do wszystkich typów, w których przedmiotem czynności wykonawczej są środki odurzające, substancje psychotropowe lub słoma makowa albo mleczko makowe (art. 53, 55–59, 62, 64 ustawy antynarkotykowej), a nadto w odniesieniu do przestępstwa uprawy maku, konopi lub drzew koki (art. 63 ustawy antynarkotykowej). Jednym ze znamion kwalifikujących, na podstawie których ustawodawca zmodyfikował typy podstawowe jest małoletność osoby będącej podmiotem przestępczego oddziaływania (art. 58 ust. 2 oraz art. 59 ust. 2 ustawy antynarkotykowej). Ani ustawa antynarkotykowa, ani żaden inny akt normatywny nie zwierają definicji legalnej terminu „małoletni”. Na gruncie przepisów karnych tej ustawy doktryna dość zgodnie jednak przyjmuje, że małoletnim jest osoba, która nie ukończyła 18. roku życia, uzasadniając ten pogląd przez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX