Ciołek Rafał, Pacewicz Piotr, "Kurs faktycznie zastosowany" a różnice kursowe powstałe w przypadku transakcji wyrażonych w walucie obcej

Artykuły
Opublikowano: PP 2008/8/36-41
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

"Kurs faktycznie zastosowany" a różnice kursowe powstałe w przypadku transakcji wyrażonych w walucie obcej

Wprowadzony w życie od początku 2007 roku art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: u.p.d.o.p.) zmodyfikował w istotny sposób przeliczanie transakcji w walutach obcych i obliczanie różnic kursowych. Choć celem nowelizacji było wprowadzenie jasnych zasad wyliczeń umożliwiających uwzględnienie rzeczywistych skutków ekonomicznych przeprowadzanych transakcji, to stosowanie tego przepisu w praktyce powoduje wiele wątpliwości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX