Winkiel Olga, "Kradzież" dóbr wirtualnych w grach sieciowych - wprowadzenie do zagadnienia

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2019/2/137-156
Autor:
Rodzaj: artykuł

"Kradzież" dóbr wirtualnych w grach sieciowych - wprowadzenie do zagadnienia

Wraz z rozwojem Internetu oraz wzrostem popularności gier sieciowych zaistniały nowe, nieznane wcześniej zjawiska. Jednym z nich jest tzw. kradzież dóbr wirtualnych, następująca, gdy graczowi odebrany zostaje wbrew jego woli jakiś przedmiot z gry sieciowej. Artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jakimi środkami prawnymi dysponuje osoba, której przydarzyła się wskazana wyżej sytuacja. W tym celu analizie zostaje poddana także sama natura dobra wirtualnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX